Storing melden

Procesmanagement

Procesmanagement analyseert, ontwerpt, begeleidt en evalueert complexe bestuurlijke processen waarin uiteenlopende en vaak strijdige belangen spelen. Essenburg vgm helpt opdrachtgevers bij het verwerven van draagvlak, het overwinnen van weerstanden en het voorkomen van impasses.

Soepel lopende processen zijn het kloppende hart van een succesvol project. Processen slaan de brug tussen bedrijfsstrategie en bedrijfsmodel enerzijds en organisatiestructuur en informatievoorziening anderzijds, maar ook tussen management en organisatie. Essenburg vgm zorgt ervoor dat processen dit zo effectief en efficiënt mogelijk blijven doen en dat daarmee de gewenste bijdrage wordt geleverd aan het behalen van uw doelstellingen.