Storing melden

Gebouwbeheer

Als gebouwbeheerder beheert Essenburg vgm uw onroerend goed. Hierdoor kunt u zich volledig richten op uw primaire proces. Zo kunnen gebruikers Essenburg vgm benaderen als centraal meldpunt voor hun klachten. Deze worden door middel van een afwikkelingsprocedure en terugkoppeling op efficiënte wijze verwerkt en behandeld.

Essenburg vgm kan namens u ook uitvoerende partijen aansturen voor preventief en correctief onderhoud (inclusief contractvorming). Kostenbewaking is voor de gebouwbeheerder een continue discipline.