Storing melden

Disclaimer

Essenburg vgm streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen en aanvaard Essenburg vgm geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

E-mail disclaimer

Als een e-mailbericht niet voor u bestemd is verzoekt Essenburg vgm u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht en eventuele bijlagen niet verder verspreiden. Ook kunnen er buiten medeweten van Essenburg vgm of zijn medewerkers via e-mail virussen worden verspreid. Essenburg vgm is daarom niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verzending van e-mail met eventuele bijlagen, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Aan de inhoud van e-mailberichten en eventuele bijgevoegde bestanden kunnen geen rechten ten opzichte van Essenburg vgm of een van haar partners worden ontleend.

Het copyright op eventuele bijgevoegde tekeningen of bestanden ligt - voor zover niet anders vermeld - eveneens bij Essenburg vgm.